یکتا|خدمات|آموزش

آموزش

training

Public Courses                           Private Courses                            Online Courses                       International Courses

 

Industrial & Automotive Lubricants Industrial & Automotive Lubricants Greases                          Greases Turbine Oil Monitoring                                  Turbine Oil Monitoring

 

 ------------------------------------------------------------------------training TRAINING-ORDER -------------------------------------------------------------------------------------

yekta

List of Training Courses (Webinar & Presence)

 Naft Andish Yekta PTE Co.

 

Description 
 Code  Item  Description   Code  Item
 Lubricants Tests  N 23  23   Base Oil N 1 
 Lubrication Industrial Global Organization  N 24 24  Industrial & Engine Oil N 2 
 Iranian Lubes Market N 25 25   Turbine Oil  N 3
 Crude Oil  N 26  26    Engine (Motor) Oil  N 4
 Crude Oil Refining Process  N 27 27   Hydraulic Oil  N 5
 How to Refine Gas Condensate N 28 28   Compressor Oil  N 6
 Petroleum Products N 29 29   Aviation Oil  N 7
 Petroleum  Laboratory  N 30 30   Marine Oil  N 8
 Laboratory Instruments  N 31 31   Transformer Oil  N 9
 Anti Corrosion Material   N 32 32   Brake Fluid   N 10  10 
 Oil Pipelines Transferring  N 33 33   Gear Oil   N 11  11 
 Petroleum Calculations  N 34 34   ATF , CVT Oil & Tests  N 12 12 
 Petroleum HSE  N 35 35   Agricultural Oil  N 13 13 
 Automotive Fuels  N 36 36   Greases  N 14 14 
 Aviation Fuels  N 37 37   Motorcycle Oil  N 15 15 
 Automotive Engine Types  N 38 38   Lubricants Additives  N 16 16 
 Automatic Transmission Types   N 39 39   Choose Right Oil  N 17 17 
 Production & Mixing Lubes Plant N 40 40   Oil Analyses  N 18 18 
 Used Oil Plant  N 41 41   What’s Standard?  N 19 19 
 Grease Plant  N 42 42   OPEC & Oil History  N 20 20 
 Condition Monitoring  N 43 43   Machinery Lubrication Principles  N 21 21 
 EV car N 44 44   Oil Book  N 22 22 
 

 

 

 

training

training

training

training

این دوره پایه نشان می دهد که چگونه نفت خام و روان کننده ها و روانکاری با تقطیر جزئی به بنزین با کیفیت برتر، گازوئیل، نفت سفید، سوخت جت، روغن ها و مواد اولیه واحد شیمیایی / پالایشگاهی بعدی تبدیل می شوند. این دوره برای اپراتورهای باتجربه ای عالی است که می خواهند "چرا" را به همان اندازه "چگونه" فرآیندهای جداسازی، تقطیر جز به جز و تقسیم را درک کنند. این دوره اپراتورها را با تکنیک های عیب یابی اساسی برای فرآیند، تجهیزات و کنترل های حیاتی آشنا می کند.

هدف جاری

تکنسین ها، سرپرستان و مدیران پالایشگاه، عملیات واحد فرآیند و تعمیر و نگهداری، و همچنین سایر پرسنل غیرمهندسی که نیاز به تمرکز اساسی بر تاسیسات فرآوری پالایشگاه دارند..

آموزشهای سازمانهای پایین دستی و صنایع انرژی

سازمان‌های پایین‌دستی باید با تمرکز بر توسعه نیروی کار و مدیریت استعداد، قدرت سازمانی خود را ایجاد کنند تا با ترکیب آموزش مفهومی با یادگیری در حین کار، از عرضه کافی نیروهای واجد شرایط برای برآوردن نیازهای رو به رشد و تعهد به ایجاد مدیریت و قابلیت‌های فنی اطمینان حاصل کنند..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

trs4
tr 54

برنامه دوره ها: تمام دوره های ذکر شده در جدول آموزشی سرفصل خاص خود را دارند. برنامه و تقویم دوره آموزشی با توجه به درخواست مشتریان ایجاد می شود و سپس برنامه با توجه به تقویم کارشناسان هر دوره تنظیم می شود. هر دوره با جزئیات و کاربردی به مشتريان ارائه می شود تا بهترین اثربخشی را داشته باشد. هدف از آموزش های کاربردی یکتا ارائه آموزش های ماندگار و صحیح است تا مشتریان همواره حداکثر رضایت را داشته باشند..

توجه  : تمامی دوره های آموزشی به زبان های انگلیسی ، فارسی ، ترکی استانبولی ، آذری و کردی موجود است.

  1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tre4
tr 66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

منابع آموزشی :

این دوره ها بر اساس و پیشتر طراحی شده است با تشکر:

  • American Society for Testing and Materials (  United States),
  • the Institute of Petroleum     ( London,U.K.),
  • the Association Française de Normalisation (Paris, France),
  • the Deutsche Institut für Normung   ( Germany),
  • the Japan Industrial Standards    (Tokyo, Japan)
  • the International Organization for Standardization   ( Geneva, Switzerland)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------