یکتا|خدمات|خدمات فنی|کنترل کیفیت نفت

خدمات کنترل کیفیت نفت

pqc

 

کنترل کیفیت مواد نفتی

منظور انجام تست های آزمایشگاهی کنترل کیفیت برای نفت خام ، انواع سوخت خودرو و هواپیمایی ، گازها و سایر فرآورده های نفتی میباشد.

آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت نفت یکتا (QC)  آزمایش‌های کنترل کیفی گسترده‌ای را برای نفت، سوخت، سایر محصولات تصفیه‌شده، پتروشیمی‌ها، گازها، زغال سنگ، کک نفتی، آسفالت، LNG، LPG و سایر محصولات مرتبط با هیدروکربن ارائه می‌دهند.

پشتیبانی امور کنترل کیفیت در کلاس جهانی برای پالایشگاه ها، کارخانه هایروغن سازی، خریداران و فروشندگان، توزیع کنندگان در دسترس است. تست کنترل کیفیت مطابق با استانداردهای پذیرفته شده صنعت از جمله ASTM، ISO، IP، DIN، NOM و بسیاری از پروتکل های بین المللی دیگر انجام می شود.

نتایج تست QC به سرعت به مشتریان گزارش می شود و تصمیم گیرندگان را قادر می سازد تا تصمیمات سریع و آگاهانه بگیرند. در صورت بروز مشکلات کیفی، آزمایشگاه‌های yekta به خوبی دارای کارکنان و مجهز هستند تا عیب‌یابی و تجزیه و تحلیل تحقیقاتی را برای کمک به تعیین مشکلات کیفیت و علت اصلی انجام دهند.

 

موضوع کنترل کیفیت نفت، همواره یکی از منظم ترین، شیرین ترین و ماندگارترین اقدامات و فرآیندها بوده است. کنترل کیفی نفت کلیه صنایع پالایشگاهی، پتروشیمی، خطوط لوله به عنوان بازوی عملیاتی آنها برای جلوگیری از عملکرد صحیح واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی و انتقال ایمن و پایدار بدون آلودگی و تداخل احتمالی محصولات به یکدیگر عمل کرده است.

کنترل کیفیت نفت توسط این شرکت با کادری مجرب و با سابقه طولانی و مفید در این بخش انجام می شود.

 

pqc 3
pqc 5

 

سر فصل های فرآیند کنترل کیفیت نفت:

1- آموزش های تخصصی روش های استاندارد آزمایشگاهی روغن و نفت خام و فرآورده های نفتی              4- بهره برداری از آزمایشگاه ها و تامین نیروی انسانی مورد نیاز و کارآمد

 2- خرید تجهیزات  پیشرفته کنترل کیفیت آزمایشگاه نفت خام و روغن و فرآورده های نفتی  پیشرفته        5- اجرای برنامه CM روغن توربین و آنالیز و تفسیر نتایج

 3- سفارش، خرید، نصب، راه اندازی کلیه دستگاه های آزمایش ها                                                     6- ارایه برنامه اختلاط برای سوختهای استاندارد

  آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد نفتی.

آزمایشگاه های نفت، نفت خام، ذخایر خوراک نفت، سوخت و سایر فرآورده های نفتی پالایش شده را آزمایش می کنند. خدمات آزمایش آزمایشگاه نفت از پالایش نفت، بازرسی محموله، بالادست و عملیات مربوط به صنعت نفت پشتیبانی می کند.

محصولات نفتی آزمایش شده شامل نفت خام، سوخت، گازها، آروماتیک، پتروشیمی، محصولات میانی، آسفالت، پت-کک، انتقال خط لوله و غیره است. آزمایشگاه های نفتی یکتا از استانداردهای پذیرفته شده تست صنعت از جمله ASTM، ISO، IP و غیره پیروی می کنند. شبکه آزمایشگاهی در کنترل کیفیت مرتبط با هیدروکربن، عیب یابی، حل مسئله و پشتیبانی تحقیقاتی مهارت دارد.

خدمات آزمایشگاهی برای پشتیبانی از درستی فرآیند پالایش  در اختیارمشتری قرار دارند. خدمات تست آزمایشگاه نفت به صورت همیشگی در دسترس است.

روش شناسی و لیست آزمایش ها :

1.آنالیز نفت

1-Introduction

2-Definitions

3-Historical Perspectives

4-Modern Perspectives

5-Analysis and Specifications

6-Sampling

7-Measurement

8-Accuracy

9-Precision

10-Method Validation


2.فرآورده های نفتی

1-Petroleum

2-Distillation

3-carbon residue

4-Water and Sediment

5-sulfur content

6-Density (Specific Gravity)

7-salt content

8-Light Hydrocarbons

9-wax content

10-Viscosity and Pour Point

3.گازها 

1-Liquefied Petroleum Gas

2-Natural Gas

3-Refinery Gas

4-Sampling

5-Properties & Test Methods

6-Calorific Value

7-Composition

8-Density

9-Sulfur

10-Volatility & Vapor Pressure

4.نفتا

1-Production and Properties

2-Test Methods

3-Aniline Point

4-Distillation

5-Correlative Methods

6-Density (Specific Gravity)

7-Evaporation Rate

8-Kauri-Butanol Value

9-Odor and Color

10-Volatility

pqc101
pqc100

5.بنزین

1-Introduction

2-Production and Properties

3-Distillation

4-Additives

5-Combustion Characteristics

6-Composition

7-Corrosiveness

8-Density (Specific Gravity)

9- Fire Point

10-Oxygenates

11-Stability & Instability

12-Volatility

6.سوخت هواپیما

1-Acidity

2-Additives

3-Calorific Value

4-Density (Specific Gravity)

5-Flash Point

6-Freezing Point

7-WSIM

8-Storage Stability

9-Thermal Stability

10-Viscosity

11-Volatility

12-Water

7.نفت سفید

1-Introduction

2- Properties

3-Test Methods

4-Acidity

 5-Colour

6-Calorific Value

7-Density (Specific Gravity)

8-Flash Point

9-Pour Point

10-Smoke Point

11-Viscosity

12-Water and Sediment

8.Diesel Fuel

1-Acidity

Colour-2

3-Ash

4-Calorific Value 

5-Carbon Residue

6-Cetane Number & Cetane Index

7-Cloud Point

8-Density (Specific Gravity)

9-Diesel Index

10-Flash Point

11-Distillation

12-Pour Point

pqc 22
pqc23

9.Distillate Fuel Oil

1-Acidity

2-Ash Content

3-Calorific Value

4-Carbon Residue

5-Cloud Point

6-Composition

7-Density (Specific Gravity)

8-Flash Point

9-Metallic Constituents

10-Pour Point

11-Stability

12-Viscosity

13-Volatility

14-Water and Sediment

 

10.Residual Fuel Oil

1-Ash

2-Asphaltene Content

3-Calorific Value

4-Carbon Residue

5-water

6-Density (Specific Gravity)

7-Elemental Analysis

8-Flash Point

9-Metals Content

10-Molecular Weight

11-Pour Point

12-Stability

13-Viscosity

14-Volatility

11.Mineral Oil (White Oil)

1-Acidity or Alkalinity

2-Aniline Point

3-Insoluble Constituents

4-Carbonizable Substances

5-Carbon Residue

6-Cloud Point

7-Color and Taste

8-Density (Specific Gravity)

9-Flash Point and Fire Point

10-Oxidation Stability

11-Pour Point

12-Viscosity

13-Water

14-Wax Appearance Point

12.Lubricating Oil

1-Acidity and Alkalinity

2-Ash

3-Insoluble Constituents

4-Carbonizable Substances

5-Carbon Residue

6-Cloud Point

7-Color

8-Density (Specific Gravity)

9-Flash Point and Fire Point

10-Oxidation Stability

11-Pour Point

12-Thermal Stability

13-Viscosity

14-Water and Sediment

 

lubese33
lubese34

14.Wax

1-Appearance

2-Barrier Properties

3-Carbonizable Substances

4-Color

5-Composition

6-Density (Specific Gravity)

7-Hardness

8-Melting Point

9-Molecular Weight

10-Odor and Taste

11-Oil Content

12-Peroxide Content

13-Storage Stability

14-Strength

15-Viscosity

15.Asphalt

1-Acid Number

2-Asphaltene Content

3-Breaking Point (Fraas)

4-CS2  Insoluble Constituents

5-Carbon Residue

6-Density (Specific Gravity)

7-Distillation

8-Ductility

9-Emulsified Asphalt

10-Flash Point

11-Molecular Weight

12-Penetration

13-Softening Point

14-Viscosity

15-Water Content

16.Coke

1-Introduction

2-Production and Properties

3-Test Methods

4-Ash

5-Calorific Value (Heat of Combustion)

6-Composition

7-Density

8-Dust Control Material

9-Hardness

10-Metals

11-Proximate Analysis

12-Sulfur

13-Volatile Matter

14-Water

lubes44
lubes45

 

توجه: خدمات فنی کنترل کیفی فرآورده های نفتی با جدیدترین روش های تست و استانداردهای معتبر بین المللی شامل   ASTM , ISO , IP, DIN,... توسط کارشناسان مجرب انجام می شود..

 

Courses & test methods references

This courses & test methods was designed as per the and thanks to ICML &NORIA:

  • American Society for Testing and Materials --------------------- (ASTM)  ------------------------------------------------------------------------ United States-
  • Institute of Petroleum ------------------------------------------------- (IP) --------------------------------------------------------------------------- London,U.K-
  • Association Française de Normalisation --------------------------(AFNOR)  ----------------------------------------------------------------------- Paris, France-
  • Deutsche Institut für Normung ---------------------------------------(DIN ) ------------------------------------------------------------------------- Germany-
  •   Japan Industrial Standards ------------------------------------------- (JIS) -------------------------------------------------------------------------- Tokyo, Japan
  • International Organization for Standardization ---------------------(ISO) ------------------------------------------------------------------- Geneva, Switzerland
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------