یکتا|گالری

گالری

gal 1

 

تجربیات 30 سال                                             تصاویر

 

در صفحه گالری دو بخش مجزا را مشاهده خواهید کرد که اولی مربوط به تجربیات 28 سال خدمت و دومی تصاویری از موارد مربوط به فعالیت ها و برخی خلاقیتهای ایجاد شده در دوران خدمت بوده است.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------