آقای یکتا|نمایش جزییات خبر

اخبار

آموزش روغن موتور

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
آموزش روغن موتور

موتور مانند قلب ماشین است و روغن موتور مانند خون برای قلب عمل می کند.


کیفیت روغن موتور برای سلامت موتور خودرو از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

سطح کنترل کیفیت روغن موتور (میانگین درجات ویسکوزیته xxW-yy) توسط استاندارد SAE و سطح عملکرد موتور (Sx/Cy) توسط API تست شده، کنترل شده و تایید شده. در تمام دنیا این استانداردها توسط کشورها و کارخانه های نفت به خوبی رعایت می شود.

نوع روغن موتور به دو گروه عمده معدنی (گروه 1،2،3) و مصنوعی (گروه 4: PAO، گروه 5: ESTER) تقسیم می شود.

کیفیت روغن موتور مصنوعی بسیار بالاتر از کیفیت روغن موتور معدنی است

توجه روغن موتور نیمه مصنوعی فقط از (%X گروه پایه 2,3 +% Y گروه 4 یا 5 پایه) ترکیب شده است.


رسانه جدید