یکتا|خدمات ششگانه|فعالیتهای آزمایشگاهی

فعالیتهای آزمایشگاهی

lab10

برخی از اعضای گروه یکتا از همان ابتدا در آزمایشگاه های پالایشگاه های نفت خام ایران مشغول به کار شدند و تجربیات زیادی در زمینه فعالیت های آزمایشگاهی و تجزیه و تحلیل نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و گازها و مواد شیمیایی، کنترل کیفیت کسب کردند. کارشناسانی که تجربه 30 سال دارند و اکنون نتایج هر نوع آزمایش به درستی مورد تجزیه و تحلیل آنان قرار میگیرد.
علاوه بر این تجربیات، دانش کافی در مورد تجهیزات آزمایشگاهی  و در استفاده از آنها مهارت زیادی دارند و اغلب تعمیرات خود را انجام می دهند:
1-آزمایشگاه کنترل کیفیت: در هر شیفت (در 12 ساعت: روز/شب)، بسیاری از مشخصات استاندارد فرآورده های نفتی نیمه تمام و نفت خام، واحدهای عملیاتی و مخازن تکمیل ذخیره سازی توسط تکنسین ها کنترل می شود. در مورد: وزن مخصوص @60 F، چگالی @15 C، نقاط اشتعال، نقطه ریزش، تقطیر، رنگ، محتوای آب، از دست دادن، مرکاپتان، بو، باقیمانده، خوردگی مس، RVP، VI، RON، MON، ویسکوزیته سینماتیکی، رسوب، نقطه نرمی، عدد اکتان ،شاخص ستان، نقطه دود، درجه نفوذ پذیری ،همه در آزمایشگاه کنترل کیفیت انجام میشوند .

 
labact2
labact3


- آزمایشگاه ویژه: عملکرد روزانه مشخصات سوخت هواپیما، سوخت جت و ATK، JP4،... و تست های مهم هفتگی روش های ASTM، UOP، BS، DIN. درباره: ASH، WSIM، TBN، TAN، NOACK، JFTOT، رسوب CR(conradson)، CR (10% پایین )، تقطیر در خلاء، گوگرد کل، کارل فیشر، آروماتیک، الفین، ارزش حرارتی، شکل پذیری، محتوای صمغ، دوره القایی، بنزن، نیتروژن کل، هپتان، محلول آزاد ذرات , واکنش آب , نقطه آنیلین , رسانایی , فوم , انتشار هوا , دی الکتریک , فشار فیلتر , خوردگی نقره برای سوخت های هواپیما در این قسمت تست میشود .

lab act 4
lab act 5

3- آزمایشگاه آب: در طول روز وضعیت و مشخصات آب ورودی به  واحد آب و برق وبخار و بویلرها  و آتش نشانی کنترل میشوند.

4- - آزمایشگاه حلال سازی: محلول های مورد استفاده در آزمایش با روش های ASTM برای انجام آزمایش ها ساخته می شوند .در این آزمایشگاه محلول های لازم برای کلیه آزمایشات PETROLEUM به صورت استاندارد و طبق روش های ASTM ساخته می شود..

5- آزمایشگاه گاز: در طول روز نمونه های گاز طبیعی، LPG و امثال آن با دستگاه کروماتوگرافی گاز GC، درباره: ظاهر، محتوای H2، محتوای C1، محتوای C2، محتوای C3، محتوای nC4، محتوای iC4، پنتان، H2S، مرکاپتان، دانسیته ، عامل بو کننده آزمایش میشود.

 

lab act 6
lab act 7


6-آزمایشگاه تجزیه: عناصر مهم همراه فرآورده های نفتی و نفت خام مورد آزمایش آنالیز عنصری ( مثلا وانادیم نفت کوره ) قرار می گیرند و در صورت استاندارد بودن برای عرضه در بازار تایید می شوند.

 

lab act 8
lab act 9


فعالیت های آزمایشگاهی، روغن و روان کننده ها بخش مهمی از سال ها تجربه مدیریت گروه یکتا است. فعالیت های ارزشمند در آزمایشگاه های نفت پالایشگاه های نفت خام تبریز، تهران، شازند اراک و بندرعباس. تدوین استانداردهای روز در هر فعالیت، گنجینه های قدرتمندی در زمینه دانش آزمایشگاهی روغن، تفسیر و تحلیل فنی هر گونه آنالیز روغن های صنعتی و خودرویی برای شرکت نفت اندیش یکتا سهامی خاص ( نفت و گاز یکتا)  ایجاد کرده است.

لازم به ذکر است در خصوص فعالیت آزمایشگاه نفت تسلط بر امور و فرآیند و انجام آزمایشات و کنترل کیفی نفت و گاز حاصل حداقل 15 سال تلاش روزافزون و مطالعه استانداردهای معتبر بین المللی لازم می باشد، به طوری که کارشناسان این شرکت از داوران فنی در این زمینه در کشور هستند. به طور کلی هر آزمونی استانداردهای خاص خود را دارد و هر استانداردی محدودیت ها و دامنه خاص خود را دارد. بنابراین، فعالیت ها ابتدا با آموزش بموقع و درست استانداردهای  ASTM، IP، UOP، DIN و API همراه است.

شرکت یکتا به طور کامل از روشهای استانداردآزمایش نفت ASTM پشتیبانی می‌کند و به اطمینان از ثبات و قابلیت اطمینان استانداردهای کیفیت و آزمایش صنعت کمک می‌کند. برخی از کارمندان عضو موسسه ASTM هستند. آزمایشگاه‌های نفت در انواع برنامه‌های آزمایشی ASTM متمرکز شرکت می‌کنند که به اطمینان از کیفیت و قابلیت اطمینان روش تحلیلی کمک می‌کند. پرسنل در جلسات ASTM شرکت می کنند، ورودی و تخصص را برای پشتیبانی از استاندارد کمیته فنی ASTM D02 و جلسات کمیته ارائه می دهند. روش های آزمایش ASTM برای طیف کاملی از نفت و فرآورده های نفتی پالایش شده در سازمان های جهانی موجود است. روش های تست ASTM استانداردهای نفتی هستندو استانداردهای صنعت نفت، در سراسر جهان برای کیفیت و قابلیت اطمینان پذیرفته شده است.

در خصوص فعالیت های آزمایشگاهی، این شرکت ضمن استفاده از این تجربیات، آموزش های لازم را نیز ارائه می دهد. در قسمت آموزش با ما همراه باشید..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------